Wiki-ordlista från NORIAN

Bolagsstyrning

Vad är Bolagsstyrning?

Jag guidar dig igenom svaret

Vad är ett Bolagsstyrning?

Bolagsstyrning innebär hur ett aktiebolag ska styras och ägas men också att säkerställa att bolaget sköts på ett så effektivt sätt som möjligt. En bra bolagsstyrning är en förutsättning för att få ett fungerande näringsliv. Det är mycket viktigt för marknadens förtroende att företaget har en fungerande bolagsstyrning då det i annat fall kan påverka dess värde på marknaden.


Centrala bolagsorgan i bolagsstyrelsen är: styrelse, bolagsstämma, VD och revisor. Dessa organ har stor betydelse i bolagsstyrningen med syfte att tillgodose aktieägarnas intressen och deras anspråk på investerat kapital.


Svenska Aktiebolag ska följa aktiebolagslagen i vilken grundläggande reglerna som gäller för ett företags organisation beskrivs. Aktiebolagslagen anger de organ som ska finnas i bolaget samt vilka uppgifter de respektive organen har. Som komplement till lagstiftningen finns det i Sverige en bolagskod med regler och praxis som bland annat inom vissa områden ställer högre krav men som även ger företagen möjlighet att välja huruvida de vill följa hela eller delar av bolagskoden om det anses att det leder till en bättre bolagsstyrning.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x