Bolagsstyrning
26 June, 2018
Brutet räkenskapsår
26 June, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Borgenär.

Ylva Björkhagen

Vad är borgenär?

Jag guidar dig igenom svaret

Borgenären är den part som har en fordran mot någon annan (fordringsägare) och motparten kallas gäldenär.

En borgenär är en fordringsägare som har en fordran i form av pengar eller tjänster mot en motpart. Denna motpart anges då som gäldenär (låntagare). Ofta består skulden av pengar och då kan gäldenären benämnas för penninggäldenär medan borgenären är långivare. Är skulden i form av en tjänst så kan gäldenären benämnas naturagäldenär.

Oftast förekommer en privatperson som penninggäldenär när denne lånar pengar av en bank.

Exempel på en naturagäldenär kan vara när ett företag har betalat en tjänst i förskott till en person och tjänsten ännu ej är utförd. Då står personen som mottagit pengarna som naturagäldenär.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen - Service Manager