Bonus
14 September, 2018
CSR
14 September, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Bostadsförmån.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Bostadsförmån är en skattepliktig förmån som uppstår när en anställd erbjuds en fri eller subventionerad bostad.

Värdering av bostadsförmånen för den anställde skall ske enligt marknadsvärdet, vilket innebär att den skall beräknas efter det hyrespris som gäller på orten.

Skatteverket tar varje år fram tabeller som kan användas som vägledning för att beräkna marknadsvärdet för en privatbostad.

Det skattepliktiga bostadsförmånsbeloppet registreras i lönesystemet och det beräknas preliminärskatt på förmånsvärdet samt avdrag görs från bruttolönen.

Regler för bostadsförmån finns att läsa mer om i inkomstskattelagen (1999:1229).


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN