Borgenär
26 juni, 2018
Brutto
27 juni, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Brutet räkenskapsår.

Ylva Björkhagen

Vad är brutet räkenskapsår?

Jag guidar dig igenom svaret

Ett brutet räkenskapsår följer inte kalenderåret, dvs från 1:a januari till 31:a december. Det ska omfatta en 12-månadersperiod och börja första dagen i en kalendermånad och avslutas den sista dagen i den 12:e kalendermånaden.

Vilka får ha brutet räkenskapsår?

Aktiebolag, handelsbolag, idella och ekonomiska föreningar får ha brutet räkenskapsår. Vill man ändra från kalenderår till brutet räkenskapsår krävs det i de flesta fall tillstånd från Skatteverket. Vid nystart av ett bolag eller ekonomisk förening krävs däremot inget tillstånd.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen - Service Manager


 

Vi arbetar med små och stora företag