Brutto
27 June, 2018
Budget
27 June, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Bruttolöneavdrag.

Vad är bruttolöneavdrag?

Jag guidar dig igenom svaret

Ett bruttolöneavdrag är en typ av löneväxling som innebär att den anställda får en lägre bruttolön i utbyte mot en förmån. Ett exempel på detta är om den anställde erbjuds bilförmån eller privat sjukvård.

Detta innebär att skatten och arbetsgivaravgifterna blir lägre men det är viktigt att tänka på att det även påverkar den anställdas sjuklön, a-kasseersättning, pension mm.

Ett bruttolöneavdrag minskar dock inte det skattepliktiga förmånsvärdet och den skattepliktiga förmånen måste tas upp till förmånsbeskattning utan avdrag. I bokföringen hanteras bruttolöneavdraget som en personalkostnad.

Privat sjukvård är skattefri för den anställde med kostnaden för arbetsgivaren är inte avdagsgill, vilket man bör ta hänsyn till vid beräkning av bruttolöneavdragets storlek. Regeringen har dock föreslagit att skattefriheten ska slopas för förmån av privat sjukvård fr.o.m. 1 juli 2018.

Förmån av helt eller delvis fri bil är en schablonbeskattad förmån och är alltså skattepliktig för den anställde och kostnaderna är avdragsgilla för arbetsgivaren.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen - Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN