Avsked
1 December, 2018
Deltidssjuksrivning
1 December, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Bruttolöneväxling

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad är bruttolöneväxling?

Bruttolöneväxling innebär att den anställde byter ut en del av sin bruttolön mot en förmån.

Detta kan göras vid ett enskild tillfälle eller också löpande. En vanlig förmån gällande bruttolöneväxling för en anställd är pensionsavsättning. När en anställd bruttolöneväxlar, avstår den anställde från en del av sin lön innan skatt har dragits. Därefter överför arbetsgivaren beloppet till den, av den anställde, utvalda pensionsförsäkringen.

Fördel anställd

Den anställde erhåller ca 6 % mer i pensionsparande än vad den anställde skulle fått i bruttolön. När den anställde går i pension och börjar ta ut från sitt pensionssparande görs skatteavdrag på den tidigare bruttolöneförmånen (inkluderat de 6 %).

Beloppsgräns

För att löneväxling skall vara fördelaktigt för en anställd behöver den anställde tjäna över ett visst belopp. Detta belopp grundas på inkomstbasbeloppet vars aktuella belopp finns på Skatteverkets hemsida.

Om en anställd tjänar under inkomstbasbeloppet men ändå har löneväxling så minskar den anställdes allmänna pension samt socialförsäkringsförmåner så som sjuk- och föräldrapenning.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN