Bruttolöneavdrag
27 June, 2018
Clearingnummer
27 June, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Budget.

Vad är budget?

Jag guidar dig igenom svaret

Budgeten är en prognos över framtida planerade ekonomiska händelser. Man använder den som ett planeringsinstrument för en framtidsbedömning av företagets ekonomiska mål och strategier.

Varför behöver företaget en budget?

  • För att planera inköp och allokera resurser till där de gör störst nytta.
  • För att kommunicera målsättningar och prioriteringar och få organisationen att dra åt samma håll.
  • För att motivera medarbetare att uppfylla mål och ansvar.
  • För att tydliggöra förväntningarna för den kommande verksamhetsperioden.
  • För uppföljning av det verkliga ekonomiska och strategiska utfallet i jämförelse med det planerade.

Vad budgeterar man?

  • Resultat, där man planerar för intäkter och kostnader.
  • Likviditet, där inbetalningar och utbetalningar planeras.
  • Balansräkning, där man planerar för tillgångar, eget kapital och skulder.
  • För enskilda projekt.
  • För företagets olika avdelningar, tex lager, produktion och marknadsföring.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen - Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN