Budget
27 June, 2018
Debet
2 July, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Clearingnummer

Vad är clearingnummer?

Jag guidar dig igenom svaret

Vad är ett clearingnummer

Clearingnummer är ett svenskt system av koder och som består av ett fyr- eller femsiffrigt unikt ID-nummer för svenska banker och bankkontor och som används i Sveriges Riksbanks betalningssystem RIX. Clearingnumret är en av två delar i ett svenskt bankkontonummer. Den andra delen är ett unikt löpnummer.

Hur används ett clearingnummer?

Vid bankkontobetalningar inom Sverige och svenska banker så anges både clearingnummer och kontonummer. Clearingnumret anger till vilken bank och bankkontor en betalning ska gå till. Kontonumret är ett unikt löpnummer för varje bankkontonummer.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN