Wiki-ordlista från NORIAN

Debiteringsgrad

Vad är debiteringsgrad?

Jag guidar dig igenom svaret

Debiteringsgrad är ett viktigt nyckeltal för tjänsteföretag som debiterar kunder efter hur mycket tid de lagt ner på kunden.

Själva nyckeltalet visar hur stor andel av de anställdas arbetade tid som har debiterats kunderna. Mätningarna görs både på total nivå och individnivå.

Direkt och indirekt tid

Direkt tid är den debiterbara tiden av arbetat som tjänsteföretaget kan debitera kunden. Den indirekta tiden är den tid som inte kan debiteras en kund och exempel på sådana aktivitet är adminstration och utbildning. Debiteringsgraden är andelen av den debiterade tiden i förhållande till den totalt nedlagda arbetstiden.

Mäter effektiviteten

Debiteringsgraden påverkar företagets lönsamhet och visar hur effektivt företaget är och hur bra de är på att sälja sina tjänster till kunderna. Man strävar efter ett högra procenttal och det finns även företag som har tydliga mål gällande vilken debiteringsgrad de bör ha i företaget.

Att räkna fram debiteringsgrad:

Debiteringsgrad = Debiterad tid ÷ Total arbetstid


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x