Debet
2 July, 2018
Debiteringsgrad
2 July, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Deflation

Vad är deflation?

Jag guidar dig igenom svaret

Deflation är motsatsen till inflation och innebär att penningmängden minskar, vilket i sin tur gör att penningvärdet ökar

Vad blir konsekvenserna av en deflation?

Konsekvensen av en deflation är att tillväxten minskar och att bruttonationalprodukten, BNP, ökar långsammare än innan. Det betyder i sin tur att många företag upplever att resultatet försämras då konsumenternas köpkraft minskar. Vid en kraftig deflation kan konsekvensen bli att företag måste minska sin personalstyrka, då efterfrågan på resurser minskar.

Hur görs en beräkning av deflationen

Deflationen beräknas genom att använda KPI, konsumentprisindex. Det är ett index som mäter den genomsnittliga prisnivån på konsumtionsvaror.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN