Wiki-ordlista från NORIAN

Deflation

Vad är deflation?

Jag guidar dig igenom svaret

Deflation är motsatsen till inflation och innebär att penningmängden minskar, vilket i sin tur gör att penningvärdet ökar

Vad blir konsekvenserna av en deflation?

Konsekvensen av en deflation är att tillväxten minskar och att bruttonationalprodukten, BNP, ökar långsammare än innan. Det betyder i sin tur att många företag upplever att resultatet försämras då konsumenternas köpkraft minskar. Vid en kraftig deflation kan konsekvensen bli att företag måste minska sin personalstyrka, då efterfrågan på resurser minskar.

Hur görs en beräkning av deflationen

Deflationen beräknas genom att använda KPI, konsumentprisindex. Det är ett index som mäter den genomsnittliga prisnivån på konsumtionsvaror.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x