Wiki-ordlista från NORIAN

Deklaration

Vad är Deklaration?

Jag guidar dig igenom svaret

Deklaration är ett skriftligt lämnad uppgift av alla underlag för beskattning som lämnas till Skatteverket, årsvis eller periodvis.

Inkomstdeklaration privatperson

En privatperson ska lämna en inkomstdeklaration (INK1) om man under året har varit bosatt i Sverige och har haft inkomst av tjänst eller näringsverksamhet, inkomst av kapital, utdelning eller andra ersättningar från ett fåmansföretag eller äger en fastighet. Även ett dödsbo ska deklarera.

Inkomstdeklaration företag

Resultatet i en enskild näringsverksamhet deklareras i en NE-bilaga som lämnas tillsammans med den privata inkomstdeklarationen.

Är du delägare i ett handelsbolag ska du lämna en N3A-bilaga tillsammans med din inkomstdeklaration, där du tar upp din del av bolagets resultat. Handelsbolaget lämnar en egen deklaration, INK4.

Ett fåmansföretag, ett mindre aktiebolag, lämnar sin deklaration på samma sätt som övirga aktiebolag i en INK2. Är du delägare och äger kvalificerade andelar ska du tillsammans med din inkomstdeklaration även fylla i en K10-bilaga. Där tar du upp utdelningar från företaget och vinst och förlust som uppkommit om du har sålt aktier i företaget.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar beskattas för bolagsskatt på förvärvsinkomster avseende verksamhetens överskott genom att lämna en inkomstdeklaration (INK2) för företaget.

Skattedeklaration företag

Ett företag som är momsregistrerat ska lämna en momsdeklaration. Man kan deklarera och betala moms månadsvis, kvartalsvis eller per år, beroende på hur företaget är registrerat. Om företaget säljer varor eller vissa tjänster momsfritt till företag i andra EU-länder ska man även lämna uppgifter om försäljningen i en periodisk sammanställning.

Har företaget anställda och är arbetsgivarregistrerat ska man lämna en arbetsgivardeklaration. Man ska alltid redovisa och betala skatt i månaden efter den då du betalat ut lönen eller en anställd fått en förmån.

Fastighetsdeklaration

I fastighetsdeklaration lämnar fastighetsägare uppgifter om fastighetens värde vilket ligger till grund för fastighetsavgift och fastighetsskatt.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x