Deltidsanställd

Wiki-ordlista från NORIAN

 

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom
Service Manager, Payroll

Deltidsanställd


Deltidsanställd är en anställd med kortare avtalad arbetstid än för en heltidsanställd på arbetsplatsen.

En deltidsanställds arbetstid brukar anges i procent eller i timmar per vecka.

På ett företag där heltidsmåttet för en heltidsanställd är 40 timmar/vecka, skulle en deltidsanställd som arbetar halvtid, arbeta 20 timmar/vecka. Det kan också uttryckas som deltid 50%.

Intermittent deltidsarbetande

Man skall skilja på att vara deltidsanställd jämfört med att vara intermittent deltidsarbetande.

Intermittent deltidsarbetande innebär att den anställde arbetar deltid under en begränsad period så som vid föräldraledighet eller studieldeighet på deltid. Den anställde är då partiellt tjänstledig.

Föresträdesrätt till ökad sysselsättninggrad

En anställd som har en deltidsanställning kan lämna in en ansökan till arbetsgivaren om högre sysselsättningsgrad. Den anställde får i sådana fall företrädesrätt till lediga tjänster på företaget.Dela gärna och sprid kunskapen!

Pic-text-kontakt@2x
 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x