Wiki-ordlista från NORIAN

Direkt kostnad.

Vad är Direkt kostnad?

Jag guidar dig igenom svaret

En direkt kostnad är en kostnad som kan kopplas till en bestämd vara eller tjänst

Kostnaderna delas först in i kostnadsslag och fördelas sedan ner på nästa nivå, såsom kostnadsbärare, för att kopplas till varan/produkten som kostnaden gäller. Exempel på direkta kostnader är material- eller inköpskostnader, hemtagningskostnader och lönekostnader som är direkt beroende av produktionen av varan.

Indirekt kostnad är motsatsen

En indirekt kostnad kan även benämnas omkostnad och det är en kostnad som inte direkt kan kopplas till en bestämd vara/tjänst. Exempel på indirekt kostnad är lokalhyra.

Både den indirekta och direkta kostnaden kan vara både fast eller rörlig.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x