Egenavgifter
3 July, 2018
Eget uttag
3 July, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Eget kapital.

Vad är Eget kapital?

Jag guidar dig igenom svaret

Skillnaden mellan företagets tillgångar och skulder betecknas som eget kapital och är företagets nettoförmögenhet och ägarkapital, dvs är företagets skuld till ägaren. Företagets vinst ökar det egna kapitalet, medan en förlust minskar det.

Eget kapital i aktiebolag

I aktiebolag och ekonomiska föreningar delas eget kapital in i "bundet eget kapital" och "fritt eget kapital". Bundet eget kapital får inte användas till aktieutdelning eller återbäring till ägarna. Det fria egna kapitalet utgör de utdelningsbara medlen och består bl.a. av balanserat resultat och årets resultat. Lägsta kapitalbelopp för att starta ett aktiebolag är 50 000 kr. Om en särskilt upprättad balansräkning, en s.k. kontrollbalansräkning visar att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet riskerar företaget tvångslikvidation, vilket innebär att bolaget upplöses och avregistreras.

Eget kapital i övriga bolagsformer

Eget kapital i enskild firma och handelsbolag utgör alltid fritt eget kapital vilket innebär att ägarna kan göra vad de vill med kapitalet. Det krävs inget minimibelopp för att starta näringsverksamhet i enskild firma eller handelsbolag. Om ägaren gör ett privat uttag, eller verksamheten går med förlust, minskar det egna kapitalet och därmed företagets skuld till ägaren.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN