Eget kapital
3 July, 2018
Ekonomisk förening
3 July, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Eget uttag.

Vad är Eget uttag?

Jag guidar dig igenom svaret

Om ägaren /delägaren i en enskild firma eller handelsbolag gör ett uttag av pengar, varor eller tjänster för eget bruk utgör detta ett eget uttag (privat uttag). Detsamma gäller om ägaren låter företaget betala dennes privata utgifter. Det egna uttaget minskar det egna kapitalet och därmed minskar företagets skuld till ägaren.

Eget kapital i enskild firma och handelsbolag utgör helt och hållet fritt eget kapital vilket innebär att ägarna kan göra vad de vill med kapitalet. Däremot bör man lämna tillräckligt utrymme för att betala den slutliga skatten för beskattningsåret. Särskilt om man betalar en för låg preliminärskatt.

Som enskild näringsidkare anses man inte vara anställd och kan därför inte ta ut en lön i vanlig mening. Man beskattas för verksamhetens resultat och inte för hur mycket pengar man tar ut. Lönen är alltså den skattepliktiga inkomsten som inte har något direkt samband med hur mycket ägaren tar ut i pengar, varor eller tjänster.

Därför redovisas inte uttag av kontanta medel som kostnader, utan som egna uttag. Egna uttag av varor eller tjänster ska redovisas som om en försäljning gjorts till marknadsvärdet.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN