Wiki-ordlista från NORIAN

Ekonomisk förening.

Vad är ekonomisk förening ?

Jag guidar dig igenom svaret

En ekonomisk förening driver ekonomisk verksamhet som skall tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen. En medlem har ekonomisk nytta av verksamheten, exempelvis som producent, konsument eller anställd. Föreningen bildas av minst tre personer eller företag (juridiska personer). Föreningen ska registreras hos Bolagsverket och anta stadgar samt välja styrelse och revisor.

Ekonomiska föreningar är bokföringsskyldiga och måste upprätta årsredovisningar oavsett om den bedriver aktiv verksamhet eller inte. Dessa är offentliga och stora föreningar ska självmant skicka in sin årsredovisning till Bolagsverket. En ekonomisk förening får ha brutet räkenskapsår.

Vad gäller för medlemmarna i föreningen?

Varje medlem skall betala en insats till föreningen och eventuellt en årlig medlemsavgift. I stadgarna skall det stå hur mycket medlemmarna skall betala. Medlemmarna är inte personligt ansvariga för föreningens skulder, eftersom föreningen är en självständig juridisk person, men däremot kan de förlora den egna insatsen.

Medlemmarna skall kunna delta i den ekonomiska verksamheten som konsumenter eller andra förbrukare, som leverantörer, med egen arbetsinsats, genom att utnyttja föreningens tjänster eller på annat liknande sätt delta i verksamheten.

En ekonomisk förening kan även ha medlemmar som inte deltar i verksamheten utan endast bidrar med en medlemsinsats, så kallade investerande medlemmar.

En ekonomisk förening är öppen för alla och kan i princip inte vägra någon som uppfyller villkoren i stadgarna medlemskap. Varje medlem har en röst. Man brukar säga att föreningar bygger på demokrati och ansvarstagande.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x