Wiki-ordlista från NORIAN

Endagstraktamente.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Traktamente är en ersättning som den anställde kan få av arbetsgivaren när den anställde reser i tjänsten.

Syfte

Syftet med korttidspermittering är att stödja sysselsättningen och dämpa arbetslösheten i synnerligen djupa lågkonjunkturer eller vid situationer som inte har gått att förutse. Traktamentet skall täcka de ökade levnadskostnaderna under tjänsteresan, det vill säga utgifter för logi, högre måltidskostnader än vanligt och diverse småutgifter.

Kräver övernattning

Eftersom ett skattefritt traktamente kräver övernattning (24.00–06.00) är utbetalda traktamenten för s k endagsförrättningar skattepliktiga som lön. Det spelar här ingen roll att den anställde är tillförsäkrad ett traktamente i resereglementet eller att detta framgår av ett tillämpligt kollektivavtal.

Resa på räkning

Ett alternativ till att betala ut skattefria traktamenten är att arbetsgivaren direkt står för en anställds samtliga kostnader för t ex måltider och logi under tjänsteresor. Den anställde reser då på räkning och i ett sådant fall uppkommer inga merkostnader för den anställde.

Att resa på räkning kan vara ett alternativ vid endagsförrättningar och vid resor i länder där det skattefria traktamentet upplevs lågt i förhållande till prisläget i det aktuella landet. Det kan också vara ett alternativ när då arbetsgivaren ger tillstånd att äta lite dyrare måltider.

Arbetsgivaren kan t ex låta den anställde använda arbetsgivarens kontokort eller se till att utgifterna faktureras arbetsgivaren direkt. Ett annat sätt att resa på räkning är att de anställda först själva betalar och sedan – genom att lämna över kvittot etc – får tillbaka sina utlägg från arbetsgivaren.

Om det aktuella utläggskvittot uppfyller bokföringslagens krav på hur en verifikation skall vara utformad är utgiften arbetsgivarens och inte den anställdes. Det mottagna beloppet behöver då inte tas med vare sig i kontrolluppgiften eller i den anställdes deklaration.

Inte att rekommendera pga att det blir rörigt

Det är möjligt att växla mellan traktamente och resa på räkning under olika tjänsteresor men också under samma tjänsteresa. Detta kan dock vara administrativt betungande och den anställde riskerar att blanda ihop vad som gäller.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x