Sjukersättning
21 September, 2018
Fackföreningsavgift
3 October, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Engångsbelopp.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Engångsbelopp är en ersättning för arbete som inte avser en bestämd tid, period eller som inte betalas ut regelbundet.

Exempel på engångsbelopp

vissa slag av ackordsersättningar

  • retroaktiv lön
  • semesterersättning
  • tantiem eller bonus
  • vissa provisioner och arvoden
  • avgångsvederlag
  •        
  • retroaktiv livränta

Skatt

När en arbetsgivare betalar ut ett engångsbelopp skall engångsskatt dras enligt engångsskattetabell.


Det finns två tabeller för engångsskatten.


1. Personer vars huvudsakliga årsinkomst kommer från arbete.

2. Personer vars huvudsakliga årsinkomst kommer från pension.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN