Wiki-ordlista från NORIAN

Enkel övertid

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


Övertid för en anställd kan bli aktuellt när den ordinarie veckoarbetstiden inte räcker till.


Övertid skall beordras av en arbetsledare/chef i god tid. Hur många timmar den anställde får arbeta övertid regleras i övertidslagen.

Ersättningen för övertidsarbete kan regleras antingen i det enskilda anställningsavtalet eller i det kollektivavtal som företaget följer.

Följande beräknade är vanliga i kollektivavtal för tjänstemän.

Övertidsarbete mellan kl 06 - 20 under helgfria måndagar - fredagar (s k enkel övertid): = Månadslönen / 94

Maxtak

Kollektivavtalen styr maxtak för övertid men även i arbetstidslagen finns maxgränser enligt nedan:

högst 50 timmar per månad

högst 48 timmar per fyraveckorsperiod

högst 200 timmar per kalenderår

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x