Wiki-ordlista från NORIAN

Enkel övertid

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


Övertid för en anställd kan bli aktuellt när den ordinarie veckoarbetstiden inte räcker till.


Övertid skall beordras av en arbetsledare/chef i god tid. Hur många timmar den anställde får arbeta övertid regleras i övertidslagen.

Ersättningen för övertidsarbete kan regleras antingen i det enskilda anställningsavtalet eller i det kollektivavtal som företaget följer.

Följande beräknade är vanliga i kollektivavtal för tjänstemän.

Övertidsarbete mellan kl 06 - 20 under helgfria måndagar - fredagar (s k enkel övertid): = Månadslönen / 94

Maxtak

Kollektivavtalen styr maxtak för övertid men även i arbetstidslagen finns maxgränser enligt nedan:

högst 50 timmar per månad

högst 48 timmar per fyraveckorsperiod

högst 200 timmar per kalenderår

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x