Wiki-ordlista från NORIAN

Enskild näringsidkare.

Vad är enskild näringsidkare?

Jag guidar dig igenom svaret

En enskild näringsidkare person som bedriver en enskild firma, vilket är en enkel företagsform där ägaren är personligt ansvarig för företagets skulder

Vad krävs för att öppna en enskild firma?

Det behövs ingen insats för att starta en enskild näringsverksamhet, men registreringen hos Bolagsverket kostar 1000 kr. Vill du skydda ditt företagsnamn i länet kostar det ytterligare 800 kr. Du behöver registrera dig för F-skatt och moms hos Skatteverket. Det finns inget krav på revisor men man ska upprätta ett förenklat årsbokslut och redovisa näringsverksamhetens resultat i en NE-bilaga som lämnas tillsammans med den privata inkomstdeklarationen.

Hur fungerar det?

Som enskild näringsidkare anses man inte vara anställd och kan därför inte ta ut en lön i vanlig mening. Man beskattas för verksamhetens resultat och inte för hur mycket pengar man tar ut. Lönen är alltså den skattepliktiga inkomsten som inte har något direkt samband med hur mycket ägaren tar ut i pengar, varor eller tjänster. Om ägaren i en enskild firma gör ett uttag av pengar, varor eller tjänster för eget bruk utgör detta ett eget uttag (privat uttag). Detsamma gäller om ägaren låter företaget betala dennes privata utgifter. Det egna uttaget minskar det egna kapitalet och därmed minskar företagets skuld till ägaren. Egna uttag av varor eller tjänster ska redovisas som om en försäljning gjorts till marknadsvärdet. Uttag av kontanta medel bokförs inte som kostnader, utan som egna uttag.

Eget kapital i enskild firma utgör helt och hållet fritt eget kapital vilket innebär att ägaren kan göra vad man vill med kapitalet. Däremot bör man lämna tillräckligt utrymme för att betala den slutliga skatten för beskattningsåret. Särskilt om man betalar en för låg preliminärskatt.

Hur betalas skatten?

Bedriver du enskild näringsverksamhet måste du själv betala dina socialavgifter i form av egenavgifter, som ska finansiera bl.a. din pension och sjukförsäkring. Hade du varit anställd eller delägare i ett aktiebolag hade företaget betalat dessa i form av arbetsgivaravgifter.

Egenavgifterna beräknas på överskottet i din verksamhet och full avgift är 28,97 procent. De ska ingå i den debiterade preliminärskatt du ska betala under beskattningsåret och därför måste du i din preliminära inkomstdeklaration göra ett schablonavdrag för egenavgifter. När året är slut och du gör din skatteberäkning för beskattningsåret har du underlaget till de faktiska avgifterna som ska betalas för året. Då ska du göra en avstämning av de slutliga avgifterna i din NE-bilaga till inkomstdeklarationen.

Skattemässigt hanteras avgifterna som avdragsgilla kostnader. Egenavgifter ska dock inte bokföras eftersom de inte tillhör näringsverksamheten utan räknas som privata inkomstskatter. Schablonavdraget för egenavgifter bestäms utifrån bl.a. din ålder och om du te.x. har fått sjuk- eller aktivitetsersättning. Bedriver du passiv näringsverksamhet betalar du särskild löneskatt istället för egenavgifter.

Moms- och arbetsgivardeklaration för enskild firma

Beroende på hur man är registrerad kan man deklarera och betala moms månads-, kvartals- eller årsvis. I en enskild firma får man inte vara fler än en näringsidkare. Men man får ha anställda. Då måste man registrera sig arbetsgivare hos Skatteverket och deklarera arbetsgivaravgifter och preliminära skatter för de anställda. Arbetsgivardeklarationen lämnas in månaden efter den då lönen blev utbetald.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x