Ert affärssystem – ett viktigt verktyg för företagets framtid

Av Jessica Lindgren 9. april, 2021

Jag ser affärssystemet som företagets hjärta – ett av verksamhetens viktigaste verktyg för snabba och smarta affärsbeslut.

I min senaste blogg, "Ert affärssystem - en utmaning eller ert stöd i vardagen", tog jag upp olika anledningar till varför ett företag byter affärssystem. Nu spinner jag vidare kring hur företagets möjligheter för utveckling och framtid ökar med rätt system.

  • Har ni rätt affärssystem för framtiden?
  • Fångar ert affärssystem upp kundernas förändrade köpbeteende eller riskerar ni att tappa konkurrenskraft på marknaden?
  • Möjliggör ert system tillväxt eller hindrar det ert företags strategi?

Med rätt system ökar ni er kundnöjdhet

Konkurrensen ökar inom de flesta branscher vilket kräver mer och mer från företagen för att kunna vara i framkant och säkra sin plats på marknaden.

Hur arbetar ni idag med att fånga upp kundernas köpbeteende och hur snabba är ni på att anpassa er och hänga med kundernas förändrade behov?

Med ett modernt molnbaserat system har ni alltid tillgång till den senaste informationen om era kunders inköp, vad de efterfrågar, hur de beställer och slutligen betalar. Allt för att ni som företag snabbt ska kunna anpassa er och ge kunden det den efterfrågar.

En bättre kundupplevelse ger ökad trovärdighet och nöjda kunder. Nöjda kunder ger tillväxt.

Det moderna affärssystemet ger er en bättre förutsättning för att vara där för era kunder och öka konkurrenskraften på marknaden. Säljarens jobb blir både roligare och effektivare med aktuell information. Samtidigt ges inköparen snabbare kunskap om trender och köpbeteende och kan med trygghet göra inköp med större träffsäkerhet.

Smartare affärsbeslut med rätt affärssystem.

Med många av de nya moderna systemen ges ni även en bättre förutsättning att arbeta med riktade kampanjer. Det ger er ökad möjlighet att nyttja den kunskap ni har om era kunders beteenden och köpmönster så att kampanjer kan riktas både utifrån säsong, region eller segment, allt utan manuell handpåläggning.

Verktyget för hela verksamheten

Rätt affärssystem innebär inte bara ett system för bokföring utan det är ett verktyg för hela verksamheten och även en central del för företagets framtida utveckling.

Vilka är dina utmaningar idag? Sitter ni i en komplex systemmiljö med många integrationer, som även resulterar i många manuella arbetstimmar varje månad? Min erfarenhet är att dessa timmar ofta är långt fler än vad du som chef har förstått. Vi vet alla att manuellt arbeta är kostsamt och att risken för fel ökar. Tänk på ALLT dina anställda skulle kunna åstadkomma om de inte behöver lägga tid på onödigt manuellt arbete.

Med ett modernt system slipper ni den manuella hanteringen och minskad arbetsbörda innebär lägre kostnader. Med lägre kostnader kan ni erbjuda konkurrenskraftigare priser till kunderna.

Den komplexa och omoderna systemmiljön riskerar inte bara att vara kostsam utan de siffror ni använder vid beslut kan även vara gamla och opålitliga då manuellt arbete tar tid och innan rapporten är samanställd har siffrorna hunnit bli inaktuella. Har ni råd att vänta på en manuellt framtagen rapport? Och vem vill ta beslut baserat på opålitliga siffror?

Står ni idag inför ett byte av affärssystem, välj det system som med flexibilitet och enkelhet ger er det ni efterfrågar och täcker era behov. Tänk smart och nytt!

Standarduppsättning är ny standard

Att tänka nytt och smart betyder inte att skräddarsy en systemlösning efter era nuvarande behov. Många av dagens moderna system består av olika moduler, vilket ökar flexibiliteten och möjligheten att följa företagets förändrade behov. Och detta utan att behöva skapa integrationslösningar. Numera har standarduppsättningarna också ofta en avancerad dimensionsuppsättning, så det är bara för er att besluta vilken struktur ni önskar ha för ert företag och därmed slippa dyra skräddarsydda lösningar.

Satsa på ett system och en systemleverantör med proaktivitet och framtidstänk. En standarduppsättning ökar er möjlighet att löpande få ta del av systemleverantörens utveckling och nya versioner.

Med den utveckling som sker, ser jag, att standardsuppsättning är den nya framtida standarden. Oavsett om ni väljer att gå för standard eller skräddarsydd lösning, är ert företags optimala affärssystem det system som kommer att möta era framtida behov och ge er de konkurrensfördelar ni behöver för tillväxt.

Av: Jessica Lindgren

Jessica Lindgren är Country Head på NORIAN Accounting AB. Med arbetsplatser som OpusCapita, Coor, Addici och Manpower har Jessica skaffat sig en gedigen erfarenhet inom redovisning/ekonomi då hon på samtliga platser byggt upp vägvinnande processer och team. Hon har under största delen av sitt yrkesliv haft ledande roller och är expert på att sätta kunden i fokus.

Jessica Lindgren

Country Head Sweden

Om bloggen

På NORIANS blogg hittar du tips om outsourcing, redovisning, lön och automatisering av processer. NORIANS kunniga medarbetare delar med sig av sina erfarenheter inom ekonomi och lön för att uppnå en mer värdeskapande, kvalitativ och trygg process. Innovation, smarta lösningar och automation är viktiga delar för företag för att de ska kunna optimera flöden och säkerställa kostnader samt företagets framtid! Vi delar även med oss om våra tankar och erfarenheter om outsourcing!

Resurser

Pic-text-kontakt@2x

Stora och små företag litar på NORIAN


Stora och små företag litar på NORIAN

Stora och små företag
litar på NORIAN

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x