Wiki-ordlista från NORIAN

Extern redovisning.

Vad är extern redovisning?

Jag guidar dig igenom svaret

Den externa redovisning benämns även affärsredovisning och syftar till att ge företagets externa intressenter information om företagets resultat och ställning under en bestämd period

Vem är mottagare av informationen?

Den extern redovisning skall informera de externa intressenterna, så som aktieägare, långivare, investerare och Skatteverket och syftet är att berätta vad som redan hänt företaget under en viss period. Extern redovisning registrerar företagets affärshändelser och det innebär att alla händelser som medför en förändring skall registreras och rapporteras i den externa redovisningen så att de externa intressenterna kan ta del av informationen.

Vad omfattar den?

Den externa redovisningen omfattar bokföring, årsredovisning och i vissa fall även koncernredovisning. Den ska främst utmynna i en resultaträkning och en balansräkning per år, och för en del företag även i en kassaflödesanalys. På börsnoterade företag ställs krav på att rapportera oftare än årsvis, exempelvis varje kvartal.

Regelverk

Den externa redovisningen är reglerad lagmässigt. Civillagstiftningen och Skattelagstiftningen reglerar vilken typ av, samt när, information ska lämnas till de externa intressenterna. Årsredovisningslagen (1995:1554) faller in under civillagsstiftningen och den reglerar bland annat innehållet i delårsrapporter och årsredovisningar och tidpunkter för inlämning.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x