Wiki-ordlista från NORIAN

F-skatt.

Vad är F-skatt?

Jag guidar dig igenom svaret

F-skatt innebär att företagare har en skattsedel, betalar sina egna sociala avgifter och kan fakturera andra företag. F-skattsedeln används även som ett slags bevis mellan företag på att företaget är godkänt att verka som företag.

F-skatt är en preliminär skatt som ska betalas in varje månad till lika stort belopp. I det fall verksamheten är säsongsbaserad kan andra inbetalningstillfällen vara aktuella. Preliminär skatt ska i möjligaste mån överensstämma med den slutliga skatten.

Vad krävs för att få F-skatt?

"För att hos Skatteverket bli registrerad för F-skatt behöver man vid ansökningstillfället ange att man antingen bedriver eller har för avsikt att bedriva verksamhet.

Företagaren behöver även uppfylla vissa kriterier som självständighet för att inte betraktas som anställd, ha ett vinstsyfte samt att verksamheten ska vara varaktig för att bli godkänd för F-skatt.

Företagaren får heller inte varit sen med betalningar till Skatteverket eller har brustit i sin redovisning, haft näringsförbud, tidgare varit försatt i konkurs eller missbrukat en tidigare godkänd F-skatt.

Viktigt att tänka på:

En företagare som utför en tjänst utan att ha F-skatt vid själva utförandet eller vid betalningstillfället innebär för det köpande företaget att de ska dra av skatt på ersättningen.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck- Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x