Wiki-ordlista från NORIAN

Faktura

Vad är en faktura?

Jag guidar dig igenom svaret

En faktura (ENG: invoice) är ett dokument, i pappers- eller elektronisk form, som bekräftar en försäljning mellan två parter (säljare och köpare) och där det tydligt framgår betalningskrav på köparen.


Fakturan är även ett bevis på att affären har genomförts vilket innebär att det också är ett kvitto.


Borgenär och Gäldenär


Säljaren som ställer ut fakturan är den som är fordringsägare och den brukar även kallas för borgenär

Köparen som tar emot fakturan är den som är betalningsskyldig, och den brukar även kallas för gäldenär.


Faktura = Verifikat


I bokföringen är även en faktura ett verifikat i bokföringen. Företag har vanligtvis ett system där fakturor skapas för att därefter skickas ut till köparen.

I momslagen finns det information om hur en faktura skall behandlas samt dess legala definition men även EU´s momsdirektiv, Direktiv (Europeiska unionen) avseende moms 2006/112/EG), artikel 226, skall följas.


Fakturainnehåll


Enligt mervärdesskattelagen skall en faktura innehålla följande uppgifter:

 • Ordet Faktura
 • Fakturadatum
 • Fakturanummer
 • Säljarens momsregistreringsnummer (i vissa fall även köparens momsregistreringsnummer)
 • Säljarens och köparens namn och adress
 • Specifikation av vad köpet avser
 • Leveransdatum eller period för leverans av vara/tjänst
 • Förfallodatum/Sista betalningsdag
 • Enhetspris exklusive moms samt eventuell prisnedsättning/rabatt
 • Antal/Volym
 • Alla totalbelopp inom respektive momssats
 • Totalt momsbelopp per skattesats
 • Totalbelopp inklusive moms för hela köpet


Förutom ovan skall det även finnas uppgift om hur köparen skall betala sin skuld, dvs säljarens betalningsuppgifter.


Förenklad faktura


En förenklad faktura är att likställa med ett kvitto. När inköp sker i butik så har kvittot inte samma krav på innehåll som en "vanlig" faktura såsom namn på köparen mm. Det finns ett gränsbelopp för en förenklad faktura och det är på 4 000 SEK (inklusive moms) och där köpande företag har rätt att lyfta den ingående momsen.


En förenklad faktura skall innehålla:

 • Utförandedatum/Utskriftsdatum
 • Identifiering av försäljaren
 • Typ av vara eller tjänst
 • Angivet momsbelopp eller uppgift som gör det möjligt att räkna ut momsbeloppet


Fakturaavgift


Vissa säljare tar en administrativ avgift för att ställa ut en faktura och detta brukar benämnas fakturaavgift medan andra säljare lägger på en kostnad på en eventuell påminnelse som skickas till köparen om denna inte betalar fakturan enligt förfallodatum.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x