Wiki-ordlista från NORIAN

Fast anställning

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad är en fast anställning?


Fast anställning är ett begrepp som, numera, sällan står i ett anställningsavtal.


Fast anställning brukar numera kallas för tillsvidareanställning. En tillsvidareanställnign löper på till dess att antingen arbetsgivaren eller den anställde säger upp avtalet.


Huvudregeln


Huvudregeln i både lagen om anställningsskydd (LAS) och i kollektivavtalen är att anställningsavtal skall gälla tillsvidare.


Tidsbegränsade anställningar, till exempel provanställning eller vikariat, är undantag från huvudregeln. Vilka tidsbegränsade anställningar som är tillåtna finns bestämt i LAS eller i kollektivavtal. Om företaget följer ett kollektivavtal finns det där reglerat vad som gäller för tidsbegränsade anställningar.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

 


NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

© 2021 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x