Arvode
9 March, 2020
Löneperiod
9 March, 2020

Wiki-ordlista från NORIAN

Fast anställning

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad är en fast anställning?


Fast anställning är ett begrepp som, numera, sällan står i ett anställningsavtal.


Fast anställning brukar numera kallas för tillsvidareanställning. En tillsvidareanställnign löper på till dess att antingen arbetsgivaren eller den anställde säger upp avtalet.


Huvudregeln


Huvudregeln i både lagen om anställningsskydd (LAS) och i kollektivavtalen är att anställningsavtal skall gälla tillsvidare.


Tidsbegränsade anställningar, till exempel provanställning eller vikariat, är undantag från huvudregeln. Vilka tidsbegränsade anställningar som är tillåtna finns bestämt i LAS eller i kollektivavtal. Om företaget följer ett kollektivavtal finns det där reglerat vad som gäller för tidsbegränsade anställningar.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN