Wiki-ordlista från NORIAN

Fastighetsskatt?

Vad är Fastighetsskatt?

Jag guidar dig igenom svaret

Vad är fastighetsskatt?

Fastighetsskatt innebär att det utgår skatt på fastigheter som inte innehåller färdigbyggda bostäder. Fastigheter med bostäder som är färdigbyggda beläggs med en kommunal fastighetsavgift. Nybyggda bostadhus är befriade från fastighetsavgift under ett visst antal år."

Fastighetsskatt 2018:

Småhus under uppförande, obebyggd tomtmark: 1% av taxeringsvärdet. Det är först när ett nyuppfört småhus är färdigställt och har fått ett värdeår som det övergår till kommunal fastighetsavgift. Hyreshus: 0,4% av taxeringsvärdet."

Taxeringvärde

Är det sammanlagda värdet på tomt samt/eller byggnad. Taxeringsvärdet ska motsvara 75 procent av det sannolika marknadsvärdet för fastigheter i värdeområdet, två år före taxeringsåret. Vid småhustaxeringen 2018 är det försäljningar under åren 2014–2016 som avgör.

  • Kommunal fastighets avgift 2018:
  • småhus = 0,75%
  • hyreshus = 0,4%
  • ägarlägenhet = 0,375%"

Pensionärer ska inte betala mer än 4% av sin inkomst i fastighetsavgift om det är en permanentbostad.

"Ägare till nybyggda bostadshus behöver inte betala fastighetsavgiften under 5-15 år beroende på vilket värdeår huset får;

Värdeår 2011 eller tidigare = ingen fastighetsavgift de första fem åren och därefter halva avgiften i fem år.

Värdeår 2012 eller senare = ingen fastighetsavgift i 15 år men därefter hel avgift."

Både fastighetsskatt och fastighetsavgift ska betalas för ett helt kalenderår och av de som äger fastigheten. De som står som ägare till fastigheten den 1 januari ska betala skatten eller avgiften för hela det kalenderåret.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck- Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x