Successiv vinstavräkning
22 April, 2020
Korttidspermittering
14 July, 2020

Wiki-ordlista från NORIAN

Ferielön.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Ferielön är den lön som en lärare erhåller under jul- och /sommarferier.

Bakgrunden till ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under arbetsåret utan att lönen ökar under denna period.

En lärare har betald ledighet tid även under andra arbetsfria dagar. Detta beror på att arbetstiden skall förlägga till 194 dagar. De 194 dagarna brukar vanligtsvis förläggas så att tex sport- och påsklov är arbetsfria, utan att man för den skull göra avdrag på månadslönen.

Ett arbetsår vid beräkning av ferielön utgörs av perioden medio augusti till medio juni. Det är under den tidsperiod de 194 arbetsdagarna läggs ut. Med medio avses att beräkningen skall anpassas till hur respektive skola förlägger sitt arbetsår, dvs de datum i augusti respektive juni då lärarna vid den enskilda skolan börjar respektive slutar arbetsåret.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN