Fakturering
2 January, 2019
Finansiell benchmarking
2 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

FIFO

Vad innebär FIFO?

Jag guidar dig igenom svaret

FIFO (ENG: FIFO inventory valuation method) är en lagervärderingspricip.


FIFO-principen innebär att inköp av produkter och varor av samma sort hanteras så att de först inköpt också är de som först säljs ut. I och med det kan det antas att de varor som finns i lagret vid räkenskapsårets slut också är de som senast blev inköpta.


FIFO är en förkortning av "First In First Out".


Vägt genomsnitt:


Vägt genomsnitt (vägd genomsnittsberäkning) används när FIFO inte kan appliceras. Den här metoden får däremot endast användas om man kan anta att resultatet stämmer överens med det som man skulle ha fått om man tillämpat FIFO.


Beräkning


Andra värderingsprinciper är LIFO, se under ordet LIFO

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN