Wiki-ordlista från NORIAN

Finansiell benchmarking

Vad innebär Finansiell benchmarking?

Jag guidar dig igenom svaret

Finansiell benchmarking (ENG: Financial Benchmarking) är ett begrepp inom ekonomistyrningsområdet och är ett jämförelseverktyg.


Benchmarking är ett kraftfullt verktyg för att hitta möjliga förbättringar i den egna verksamheten i jämförelse med andra företag. Typiska exempel på benchmarking är att jämföra t.ex. kostnader, priser, tekniska kvaliteter hos produkter och marknadsandelar.


Syfte med benchmarking:

Syftena med benchmarking kan vara många, bland annat att ledningen och/eller medarbetarna får information om hur företaget ligger till i jämförelse med andra företag, för företaget att finna potentiella kostnadsbesparingar och effektiviseringar eller för att söka nya idéer samt visa för externa intressenter hur verksamheten fungerar.


Inom vilka användningsområden är benchmarketing bra att använda?

"Två viktiga områden är prestationsmätning och processtyrning.;

Prestationsmätning användas för att sätta upp prestationsmål.

Processtyrning användas när företaget vill förbättra den egna verksamheten."

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x