Wiki-ordlista från NORIAN

FORA.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Fora är ett servicebolag som erbjuder administrativa lösningar för kollektivavtalade försäkringar och avgifter för parter på arbetsmarknaden. FORA administrerar, fakturerar och "slussar" pengarna vidare till AFA Försäkring och de valda pensionsbolagen.

Vem är uppdragsgivaren?

Parterna på arbetsmarknaden är Foras uppdragsgivare. Till dem räknas de centrala parterna LO och Svenskt Näringsliv samt de olika arbetstagar- och arbetsgivarorganisationerna.

Medlemmar + kollektivavtal

Företag som är medlemmar i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv är vanligtvis bundet av ett kollektivavtal. I kollektivavtalet ingår skyldigheten att teckna kollektivavtalade försäkringar och tjänstepension för de anställda. Detta gäller även för företag som har slutit kollektivavtal med fackförbund, så kallade hängavtalsföretag.

Kollektivare respektive tjänstemän

För kollektivare tecknas försäkringar och tjänstepension hos Fora och för tjänstemän tecknas de hos både Fora och Collectum.

Grundavtal

Om företaget är medlem i ett arbetsgivarförbund och därmed har tecknat kollektivavtal, eller om företaget har tecknat kollektivavtal med ett fackförbund är företaget skyldiga att teckna kollektivavtalade försäkringar för de anställda genom Fora, ett så kallat grundavtal.

Exempel:


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x