Wiki-ordlista från NORIAN

Föräldralön.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Föräldralön är en ersättning som arbetsgivaren kan ge till de anställda som är tjänstlediga i samband med barns födelse eller adoption.


Det är vanligt att det i kollektivavtal är angivet hur föräldralönen skall regleras.


Denna ersättning skall komplettera det den anställde får från Försäkringskassan


Villkor

För att få föräldralön från arbetsgivaren måste den anställde ha varit anställd en viss tid i företaget innan föräldraledighetens början.

Ett annat villkor för att den anställde skall erhålla föräldralön kan vara att ledigheten är sammanhängande i minst en månad.


Ersättning

Hur ersättningen beräknas beror på Kollektivavtal. Ett exempel kan vara att föräldralönen är en viss procent av månadslönen.


Om arbetsgivaren inte är bunden till ett kollektivavtal kan arbetsgivaren själv besluta om att föräldralön skall utbetalas eller inte samt hur beräkning skall göras.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x