Flextid
10 October, 2018
Individuell arbetsgivardeklaration, AGI
10 October, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Förbehållsbelopp.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Förbehållsbelopp är en term som används gällande utmätning från Kronofogden.


Vid utmätning av lön för en anställd fungerar arbetsgivaren som en mellanhand mellan den anställde och Kronofogden. Utmätning av lön innebär att arbetsgivaren drar av ett, av Kronofogden, bestämt belopp på den anställdes lön. Detta belopp översänder sedan arbetsgivaren till Kronofogden.


Förbehållsbeloppet är det belopp som den anställde får utbetalt av arbetsgivaren vid löneutbetalning efter att utmätning har skett.


Förbehållsbeloppet skall garantera att den betalningsskyldiga kan finansiera hyra och grundläggande levnadsomkostnader.

Kronofogden skickar ut ett utmätningsunderlag till arbetgivaren om en anställd har ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Arbetsgivaren är skyldig att göra avdraget, som nämns i utmätningsunderlaget, på den anställdes lön.Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN