Finansieringsanalys
4 July, 2018
Företagsrekonstruktion
4 July, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Förbrukningsinventarie.

Vad är Förbrukningsinventarie?

Jag guidar dig igenom svaret

En inventarie med kort livslängd och mindre värde skall skrivas av omgående vilket innebär att den kostnadsförs när den inköps.

Skillnad mellan inventarie och förbrukningsinventarie

Inventarier delas upp i två olika begrepp och det är Inventarie och förbrukningsinventarie. Inventarier skall stadigvarande användas i företaget under flera år. Exempel på inventarier är maskiner, möbler, bilar och datorer . Inventerier är anläggningstillgångar och förväntas ha en ekonomisk livslängd på minst tre år och kostnaden fördelas ut på dessa år. Förbrukningsinventerier skall förbrukas och inte användas under minst tre år så därför kostnadsförs den omgående.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN