Finansiell benchmarking
2 January, 2019
Förskottsbetalning
2 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Fordonsskatt

Vad är Fordonsskatt?

Jag guidar dig igenom svaret

Fordonsskatt (ENG: vehicle tax) är en skatt som skall betalas för de allra flesta motordrivna fordon. Dit räknas, personbilar, bussar, lastbilar, motorcyklar, traktorer, släpvagnar, motorredskap och tunga terrängvagnar.


Skatten skall betalas för att fordonet ska få användas på allmän väg och betalas in för ett år i taget om skatten inte uppgår till mer än 3 600 kr för då betalas skatten i stället in per tertial (var fjärde månad).


Det är personen som är registrerad ägare till ett fordon som är skyldig att betala skatten till Transportsstyrelsen.Transportstyrelsen är den myndighet som skickar ut inbetalningskort samt följer upp att fordonsskatten blir betald.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN