Företagets strategi = företagets framgång

Av Jessica Lindgren 20. september, 2023

I den föränderliga värld och det accelererande tempo vi idag lever i, är det avgörande för företag att ha en tydlig strategi för framtiden.

Många företag sitter just nu mitt uppe i budgetarbete, där budgetfrågor mixas med diskussioner om strategi och framtid.

Inom NORIAN-gruppen sätter vi vår strategi för fem år framåt och självklart följer vi upp strategin löpande, såsom när vi på årsbasis värderar och säkerställer att vi går åt rätt håll.

Jag ser bara fördelar med en tydlig strategi för företag och vill gärna dela med mig av mina tankar kring varför det är värt att investera tid i en tydlig strategi för företagets framtid.

Ett riktmärke för alla

En framtidsstrategi fungerar som en vägkarta för alla på företaget. Den ger riktlinjer och riktmärken som hjälper ledarna på företaget att fatta beslut som är i linje med företagets övergripande mål och vision. När strategin involveras i beslutstagandet blir det mer substans i beslutet vilket minskar risken för impulsiva eller kortsiktiga beslut som kan skada företagets långsiktiga framgång.

Dessutom ger strategin alla medarbetare i företaget en förståelse för de beslut ledningen tar.

Redo att agera

Världen är ständigt i förändring. Tekniska framsteg, förändrade kundpreferenser och nya konkurrenter kan snabbt skaka om en marknad. Genom att utveckla en strategi för framtiden kan företaget bättre navigera och förutsäga samt anpassa sig till förändringarna. Tänk själv vilken styrka företaget har om de redan i förväg har utfört noggranna analyser, identifierat möjligheter och hot samt utvecklat strategier för att hantera kriser. Detta gör företaget redo att agera planerat istället för att reagera i panik när förändringarna redan har inträffat.

Ökat engagemang

En strategi som visar målbilden för företaget är också ett kraftfullt verktyg för att engagera och motivera medarbetarna. När medarbetarna har en klar bild av företagets mål och hur de bidrar till att uppnå målet, känner de sig mer delaktiga och att deras insats är betydelsefull.

Detta leder ofta till ökad produktivitet och minskad personalomsättning, vilket i sin tur bidrar till större framgång för företaget.

Större attraktionskraft för investerare

Om vi tar och tittar på oss själva så är det lätt att förstå att företag som har en genomtänkt strategi för framtiden är mer intressanta att investera i. För att tex investera i aktier vill jag se att företaget har en vision och en plan för hur de kommer att växa och generera avkastning.

En stark strategi ökar förtroendet hos mig som investerare!

Långsiktig lönsamhet

Min uppfattning är att en välutvecklad strategi för framtiden ofta leder till en långsiktig lönsamhet. Genom att fokusera på ett hållbart erbjudande, innovativa produktutvecklingsstrategier och långsiktig tillväxt kan företag bygga en stabil och lönsam verksamhet som överlever och frodas även i tider av osäkerhet.

***

Visst är strategiarbetet tidskrävande men det lönar sig helt klart i längden. Saknar ni en tydlig och långsiktig strategi idag rekommenderar jag er att investera tiden väl och rita upp ett väl definierat riktmärke för företaget och medarbetarna. Dessutom säkerställer ni substans i beslut, engagerade medarbetare, att ni agerar istället för att reagerar samt att ni bygger förtroende både internt och externt.

Just nu är vi på NORIAN i full färd med att sätta vår nästa femårsplan och det väcker engagemang och ger inspiration till alla.

För mig är strategin avgörande för företagets framgång!

Av: Jessica Lindgren

Jessica Lindgren är Country Head på NORIAN Accounting AB. Med arbetsplatser som OpusCapita, Coor, Addici och Manpower har Jessica skaffat sig en gedigen erfarenhet inom redovisning/ekonomi då hon på samtliga platser byggt upp vägvinnande processer och team. Hon har under största delen av sitt yrkesliv haft ledande roller och är expert på att sätta kunden i fokus.

Jessica Lindgren

Country Head Sweden

Om bloggen

På NORIANS blogg hittar du tips om outsourcing, redovisning, lön och automatisering av processer. NORIANS kunniga medarbetare delar med sig av sina erfarenheter inom ekonomi och lön för att uppnå en mer värdeskapande, kvalitativ och trygg process. Innovation, smarta lösningar och automation är viktiga delar för företag för att de ska kunna optimera flöden och säkerställa kostnader samt företagets framtid! Vi delar även med oss om våra tankar och erfarenheter om outsourcing!

Resurser

Pic-text-kontakt@2x

Stora och små företag litar på NORIAN


Stora och små företag litar på NORIAN

Stora och små företag
litar på NORIAN

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x