Wiki-ordlista från NORIAN

Förskott på lön.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Förskott på lön innebär att den anställde får ett belopp utbetalt av sin arbetsgivare som oftas gäller för ännu ej utfört arbete.


När ett förskott skall utbetalas till en anställd så sker detta alltid i överenskommelse med arbetsgivaren.


Förskott betraktas som lön och redovisas som en kortfristig fordran

Bruttolön - Nettolön?


Vanligast är att förskottet kvittas genom avdrag från den anställdes lön vid nästa ordinarie löneutbetalningstillfälle. Om förskottet utbetalas till den anställde och avdraget på den anställdes lön görs samma månad, hanteras förskottet som ett nettolönavdrag.


Om förskottet utbetalas till den anställde men avdraget görs nästkommande månad eller senare, så hanteras förskottet som ett bruttolöneavdrag. Detta innebär att den månad förskottet utbetalas skall arbetsgivaren även betala sociala avgifter, pension etc.


Överenskommelse samt villkor för återbetalning mellan den anställde och arbetsgivaren bör ske skriftligt.


Förskott kan ges även när anställd åker iväg på tjänsteresa och behöver betala hotell mm själv. Arbetsgivaren betalar ut ett förskott som sen regleras när resan är klar och den anställde gör sin reseräkning.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x