Wiki-ordlista från NORIAN

Förskottsbetalning

Vad innebär Förskottsbetalning?

Jag guidar dig igenom svaret

En förskottsbetalning (ENG: advance payment; payment in advance) innebär betalning i förhand för tjänst som ännu inte utförts eller varor som ännu ej levererats.


Det betyder att mottagaren av förskottsbetalningen till ett företag (kund) har en skuld i form av tjänster som ej utförts eller varor som ej levererats. Denna skuld till kunden redovisas som en förskottsbetalning i balansräkningen. När varorna har levererats eller tjänsterna har utförts så omförs skulden från balansräkningen till ett intäktskonto i resultaträkningen.


Förskottsbetalning sker oftast när en kund har låg kreditvärdighet eller av säkerhetsskäl när det gäller projekt som kräver stora investeringar eller långt fram tiden.


Momshänseende gällande förskottsbetalningar:


Utgående moms skall redovisas när en förskottsbetalning erhålls då det är betalningsdagen som styr momsredovisningen och inte faktureringsdagen. Både säljare och köpare skall således redovisa momsen i den period där betalningen sker eller tas emot. En förskottsbetalning är inte en skattepliktig intäkt förrän arbetet som förskottsbetalningen avser har utförts.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x