Wiki-ordlista från NORIAN

Förskottssemester.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Förskottssemester är när arbetsgivaren erbjuder den anställde semesterdagar som den anställde ännu inte har tjänat in.


När en arbetsgivare tillämpar semesterlagens regler om separata intjänande- och semesterår får en nyanställd normalt ingen betald semesterledighet det första semesteråret. Många arbetsgivare ger därför den nyanställde förskottssemester.


Det finns inga regler i semesterlagen om att arbetsgivaren är skyldig att ge förskottssemester. Däremot kan det finnas reglerat i de kollektivavtal som finns på arbetsplatsen.


Antal dagar?


Det är arbetsgivaren som bestämmer hur många förskottssemesterdagar den anställde får rätt till.


De dagar som den anställde tar ut i förskottssemester blir en skuld till arbetsgivaren. Denna skuld skrivs av efter fem års anställning, men om den anställde slutar inom fem år skall skulden återbetalas till arbetsgivaren, om inget annat blivit överenskommet.


Ersättning?

Semesterlönen under förskottssemestern brukar motsvara den anställdes vanliga lön. Den som är månadsavlönad behåller alltså normalt sin månadslön. Semestertillägget brukar däremot inte utbetalas för förskottssemestern.


Skriv en överenskommelse


En överenskommelse om förskottssemester bör göras skriftligt. Det underlättar bland annat när skulden för förskottssemestern ska dras från den anställdes lön, tex om den anställde slutar sin anställning inom 5 år.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x