Företagsrekonstruktion
4 juli, 2018
God redovisningssed
4 juli, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Förvaltningsberättelse.

Vad är Förvaltningsberättelse?

Jag guidar dig igenom svaret

En förvaltningsberättelse är en del i årsredovisningen och ska ge läsaren en rättvisande bild över företagets verksamhet, ställning, förväntningar samt resultat.

Förvaltningsberättelse:

I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått och som inträffat efter räkenskapsårets utgång. Dessutom ska vissa andra lagstadgade uppgifter lämnas, exempelvis styrelsens förslag till resultatdisposition.

Informationen ska ge en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. Företaget kan lämna olika nyckeltal som exempelvis nettoomsättning, resultat efter finansiella poster och soliditet.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN