Wiki-ordlista från NORIAN

Förvaltningsberättelse.

Vad är Förvaltningsberättelse?

Jag guidar dig igenom svaret

En förvaltningsberättelse är en del i årsredovisningen och ska ge läsaren en rättvisande bild över företagets verksamhet, ställning, förväntningar samt resultat.

Förvaltningsberättelse:

I förvaltningsberättelsen beskrivs i ord de viktigaste händelserna under året som gått och som inträffat efter räkenskapsårets utgång. Dessutom ska vissa andra lagstadgade uppgifter lämnas, exempelvis styrelsens förslag till resultatdisposition.

Informationen ska ge en rättvisande översikt över utvecklingen av företagets verksamhet, ställning och resultat. Företaget kan lämna olika nyckeltal som exempelvis nettoomsättning, resultat efter finansiella poster och soliditet.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x