Deltidssjukskrivning
2 January, 2019
Nattraktemente
2 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Frivillig Kvittning?

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

Vad är frivillig kvittning?

Frivillig kvittning är när en anställd lämnat sitt samtycke till ett löneavdrag.

Arbetsgivaren får göra ett löneavdrag på den anställdes lön om den anställde har lämnat sitt samtycke. Ett samtycke bör vara skriftligt för att undvika diskussioner i efterhand. Ett tidigare lämnat samtycke till kvittning kan närsomhelst återkallas av den anställde.

Frivillig respektive tvungen kvittning

I Kvittningslagen (1970:215) går att läsa om skillnader mellan frivillig och tvungen kvittning.

Vid en tvungen kvittning behövs inget medgivande från den anställde, exempel på tvungen kvittning är krav från Kronofogden så som utmätning på lön.

Tvungen kvittning går före frivillig kvittning

Om en anställd har både tvungen och frivillig kvittning skall den tvungna kvittningen ske först. Därefter kan den frivilliga kvittningen ske om utrymme finns till den, av Kronofogden, satta minimilönen.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN