Wiki-ordlista från NORIAN

God redovisningssed.

Vad är God redovisningssed?

Jag guidar dig igenom svaret

God redovisningssed innebär en tolkning av hur lagar och regler inom redovisning bör tillämpas i enlighet med god praxis och det är en norm som bokföringsskyldiga skall följa.

Vad säger lagen?

God redovisningssed definieras i bokföringslagen som en förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga. Eftersom bokföringslagen inte, i detalj, reglerar hur bokföringen skall ske behövs regler och principer som styr och kompletterar lagen. Vedertagen praxis är praxis som ofta används eller är ett allmänt accepterat tillvägagångssätt. Det är Bokföringsnämnden som har det övergripliga ansvaret för utvecklingen av vad god redovisningssed är.

Företag skall följa rekommendationer från normgivande organ som BFN (Bokföringsnämnden), SRF (Sveriges Redovisningskonsulters Förbund) och FAR (Föreningen Auktoriserade Revisorer) samt andra standarder.

I årsredovisningslagen nämns god redovisningssed som en av tre huvudprinciper för årsredovisningen (de andra två är rättvisande bild och överskådlighet).

Reko

SRF och FAR har tillsammans tagit fram ett normsystem som ligger som grund för god redovisningssed för att standardisera hanteringen av svensk redovisning. System kallas för Reko och innehåller information om vad god sed innebär, vid utförande av redovisnings- och lönetjänster.

Böter om God redovisningssed ej följs

Företags revisorer granskar årsredovisningen efter räkenskapsårets slut och en viktig del av denna granskning är att säkerställa att bokföringen har skett enligt god sed. Om god sed inte har tillämpats kan det leda till böter.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x