Vikariat
14 September, 2018
Månadslön
21 September, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Gratifikation.

Liselotte Ahlström

Vad är en Gratifikation?

Jag guidar dig igenom svaret

En gratifikation kan likställas med en gåva från en arbetsgivare til en anställd.


En arbetsgivare kan ge en anställd en gratifikation eller gåva vid vissa speciella tillfällen, t.ex. jubileum. I Inkomstskattelagen finner man regelverket för när en gratifikation eller gåva kan ges samt hur den skall hanteras skattemässigt.

Olika gratifikationer


Om en arbetsgivare i samband med ett jubileum lämnar en gratifikation till de anställda i form av värdepapper, t.ex. obligationer, aktier eller optionsrätt, ska detta beskattas som kontant lön.


En gratifikation kan också lämnas till en anställd för väl utfört arbete eller som belöning för andra insatser. En sådan gratifikation är att betrakta som ersättning för arbete och ska vara underlag för beräkning av preliminärskatt.


Ibland kan arbetsgivaren, som en gratifikation efter viss tids anställning, bjuda på en resa. Värdet av en sådan resa är en skattepliktig förmån som ska vara underlag för beräkning av preliminärskatt.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Facebook
Twitter
LinkedIn

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Liselotte Ahlström - Service Manager, Payroll