Arbetsgivaravgift
11 January, 2019
Jourtid
11 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Hängavtal

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

En arbetsgivare som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation kan teckna ett så kallat hängavtal med en arbetstagarorganisation. D


Det innebär att arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen är överens om att följa ett befintligt kollektivavtal. En viktig skillnad mellan kollektivavtal och hängavtal är att som medlem i en arbetsgivarorganisation och därmed bundenhet till ett kollektivavtal får företaget förhandlingsstöd, branschinformation, tillgång till avtalstolkningar och juridisk expertis och något lägre premie för en del försäkringar.

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN