Wiki-ordlista från NORIAN

Ideel förening.

Vad är Ideel förening?

Jag guidar dig igenom svaret

En ideell förening är en företagslikande juridisk form som kännetecknas av att ändamålet är ideellt och/eller att dess verksamhet är ideell.

Bildande av en ideell förening

Minst tre personer behövs för att starta upp föreningen. De bestämmer syfte och namn på föreningen och registrerar föreningen hos Skatteverket (SKV).

När man startar en ideell förening måste man skriva stadgar vilket innbär grundläggande regler för föreningen. Sedan skall föreningen välja en styrelse med minst tre styrelseledamöter.

Medlemmarna behöver inte bidra med en kapitalinsats men vanligtvis inbetalar de en årlig medlemsavgift till föreningen.

Vinstsyfte

En ideell förening skall inte bedriva verksamhet i vinstsyfte men om årets resultat skulle innebära vinst bör vinsten gå tillbaka till föreningen för att till exempel investeras i dess verksamhet.

Om en ideell förening inte följer regelverket eller uppfyller kraven blir verksamheten skattepliktig.

Ansvar

Medlemmarna har inget personligt ansvar för föreningens skulder, utan det är föreningen som bär ansvaret. Vilket betyder att den som har en fordran mot föreningen endast kan kräva betalning från föreningens tillgångar.

Om medlemmarna gynnas ekonomiskt skall föreningen registreras om till en ekonomisk förening annars är det risk för att styrelsens ledamöter kan bli personligt ansvarig för föreningens skulder.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck - Service Manager, Payroll

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x