Ideel förening
5 July, 2018
Indirekt kostnad
5 July, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Inbetalning.

Vad är Inbetalning?

Jag guidar dig igenom svaret

En inbetalning är den affärshändelse där pengar byter ägare, dvs en transaktion som görs in till företaget från en annan part som medför en ökningar av likvida medel.

Vad är skillnaden mellan begreppen; Intäkt/Kostnad, Inkomst/Utgift samt Inbetalning/Utbetalning?

Det är bra om man kan skilja på dessa begrepp.

  • Inkomster: Avser försäljningstillfället
  • Utgifter: Avser anskaffningstillfället.
  • Utbetalningar: Avser betalningstillfället.
  • Inbetalningar: Avser betalningstillfället.
  • Intäkter: Avser prestationstillfället.
  • Kostnader: Avser förbrukningstillfället

För att förenkla ytterligare kan det specas upp enligt nedan:


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN