Inbetalning
5 July, 2018
Ingående saldo
5 July, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Indirekt kostnad.

Vad är Indirekt kostnad?

Jag guidar dig igenom svaret

En indirekt kostnad kan även benämnas omkostnad och det är en kostnad som inte direkt kan kopplas till en bestämd vara/tjänst. Exempel på indirekt kostnad är lokalhyra. Motsatsen är direkt kostnad

En direkt kostnad är en kostnad som kan kopplas till en bestämd vara eller tjänst.

Kostnaderna delas först in i kostnadsslag och fördelas sedan ner på nästa nivå, såsom kostnadsbärare, för att kopplas till varan/produkten som kostnaden gäller. Exempel på direkta kostnader är material- eller inköpskostnader, hemtagningskostnader och lönekostnader som är direkt beroende av produktionen av varan. Både den direkta och indirekta kostnaden kan vara en fast eller rörlig kostnad.


Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Åsa Källbäck - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN