Förbehållsbelopp
10 October, 2018
Skyddsombud
10 October, 2018

Wiki-ordlista från NORIAN

Individuell arbetsgivardeklaration, AGI.

Jag guidar dig igenom svaret.

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll

En individuell arbetsgivardeklaration, AGI, är en detaljerad arbetgivardeklaration där varje anställd specificeras.


Den individuella arbetsgivardeklarationen, AGI, ersätter den årliga kontrolluppgiften som tidigare skickades till Skatteverket och den anställde årligen. Den nya rapportern samt krav från Skatteverket innebär att arbetsgivaren efter varje månads lönekörning skall skicka inkomstuppgifter per anställd till Skatteverket.


Inkomstuppgifter till Skatteverket?


Med inkomstuppgifter menas månadslöner, timlöner, ersättningar för övertid m.m. Även skattepliktiga förmåner samt skattepliktiga kostnadsersättningar, t.ex. skattepliktiga traktamenten eller skattepliktiga milersättningar skall rapporteras i den månatliga individuella arbetsgivardeklarationen.


En annan förändring jämfört med tidigare, är att även den anställdes skatt skall tas upp på individ nivå i rapporten.


Den nya rapporten innebär att den årliga kontrolluppgiften försvinner.


För den anställde blir den månatliga lönespecifikationen den nya "kontrolluppgiften". Det är viktigt att den anställde månatligen kontrollerar sin lönespecifikation. Vid eventuell felaktighet skall den anställde omgående rapportera detta till arbetsgivaren. Skulle felaktigheten gälla tidigare år skall den anställde även kontakta Skatteverket för korrigering av skatt.


Som en extra kontroll för den anställde kan den anställde gå in på "Mina sidor" hos Skatteverket. Där ser den anställde vad som rapporterats från arbetsgivaren under inkomståret.


Den individuella arbetsgivardeklarationen infördes den 1 juli 2018 för de företag som är skyldiga att föra personalliggare, t.ex. frisörer, byggarbetsplatser och restauranger. Från den 1 januari 2019 kommer den individuella arbetsgivardeklarationen även att införas hos övriga arbetsgivare.Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Marie Vesterblom - Service Manager, Payroll


 

Några av de företag som valt NORIAN