Immateriell tillgång
2 January, 2019
Ingående moms
2 January, 2019

Wiki-ordlista från NORIAN

Inflation

Vad innebär inflation?

Jag guidar dig igenom svaret

"Inflation (ENG: inflation) är en ökning av den allmänna prisnivån som gör att man kan köpa färre varor och tjänster för samma mängd pengar - Pengarna minskar i värde. "


Inflation och konsumentprisindex uppfattas oftast som synonyma då inflation påverkar prisnivån.


Det finns olika orsaker till att inflation uppstår:


  • En stor efterfrågan på varor och tjänster, företagen hinner inte producera.
  • Om viktiga importvaror stiger i pris, t ex olja och bensin
  • Förväntningar, om hushåll och företag tror att priserna kan öka kan de anställda kräva högre lön som kompensation och då kan företaget kompensera med höjda priser."
  • Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager


 

Några av de företag som valt NORIAN