Wiki-ordlista från NORIAN

Ingående moms

Vad är ingående moms?

Jag guidar dig igenom svaret

Ingående moms (ENG: VAT receivable; sales tax receivable) är den moms som läggs på de varor/tjänster ditt företag köper in.


Avdragsbegränsningar för ingående moms:


Det är inte alltid att man har rätt att dra all ingående moms trots att man har avdragsrätt för hela kostnaden.

- Om kostnaden är avdragsgill enligt IL (Inkomstlagen) men däremot inte enligt ML (Momslagen) skall den ingående momsen läggas till på kostnaden. Det innebär att företaget får avdrag för hela kostnaden inklusive moms. Detta gäller även för den som inte är momsregistrerad samt OM kostnaden skall aktiveras.

- Avdrag för ingående moms medges inte för anskaffning av tillgångar avsedda för de anställdas privata bruk (förmåner).


- Det finns möjlighet att få avdrag för moms på kostnader som inte är skattemässigt avdragsgilla.


Enligt 8 kap. ML (Momslagen) gäller avdragsförbud och avdragsbegränsningar för nedan:


  • - inköp eller leasing /hyra av personbil och motorcykel, bilar och andra transportmedel
  • - vid stadigvarande bostad, bostadsförmån, fastighetskostnader eller privata bostadsutgifter
  • - vid viss representation
  • - om verksamheten finansieras med bidrag
  • - vid blandad verksamhet (ex.vis psykologer)


Redovisning av moms till Skatteverket:

Den ingående momsen som är avdragsgill skall redovisas till Skatteverket i skattedeklarationen.


Importmoms:


"Vid import (inköp) från tredje land (dvs. land utanför EU) skall redovisning ske till Skatteverket genom att ta upp förvärvsmoms i skattedeklarationen. Detta gäller för företags som är momsregistrerade. För företag som inte är momsregistrerad är Tullverket beskattningsmyndighet och påför företaget denna importmoms. "


Inköp från länder inom EU:


Vid inköp av varor från EU eller inköp av vissa tjänster från utlandet (från både EU och tredje land) är det normala förfarandet att inköpsfakturan är utan debiterad utländsk moms. Det är istället köparen som skall förvärvsbeskatta sig i Sverige och den redovisas i skattedeklarationen som utgående skatt. Om köparen har rätt till avdrag för ingående moms så utgör förvärvsskatten eller del av förvärvsskatten även ingående moms.


Omvänd beskattning:


För vissa transaktioner inom Sverige gäller omvänd lokal beskattning vilket innebär att säljaren inte behöver debitera svensk moms utan det är den svenske köparen som måste redovisa momsen genom förvärvsmoms i skattedeklarationen. Exempel på branscher där detta förfarande är inom bygg och skrot.

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x