Wiki-ordlista från NORIAN

Inkasso

Vad innebär inkasso?

Jag guidar dig igenom svaret

Inkasso (ENG: debt collection) innebär att en part (borgenär) har en fordran på en annan part (gäldenär) där fordran ännu inte har reglerats per överenkommet förfallodatum.


Som borgenär kan man välja att driva in skulden själv eller ta hjälp av ett inkassobolag som tar över ansvaret för att driva in skulden.


Notera att en betalningspåminnelse eller en underrättelse om att kravet kan överlämnas till inkasso inte är attt betrakta som inkassoåtgärder.


Inkassoföretaget skickar ut ett inkassokrav till gäldenären som skall skicka pengarna innan utsatt sista betalningsdag.


Om inkassoåtgärderna inte genererar att betalning erhålles kan borgenären eller inkassoföretaget ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden (KFM). Vad KFM gör är att sända detta betalningsföreläggande till gäldenären som skall skriva under och återsändas till KFM.


Vid ansökan om betalningsföreläggande tar KFM en ansökningsavgift (fn. 300 kr). Företaget kan i ansökan till KFM kräva ersättning för ansökningsavgiften av kunden men även yrka på dröjsmålsränta och ersättning för beställning av registreringsbevis avseende kunden.


Bokföring:


Avgifter som betalats till inkassoföretag eller KFM kan bokföras mot konto 6060 - kreditförsäljningskostnader eller konto 6062 - Inkasso och KFM-avgifter. Dessa är inte momsbelagda.


Intäkter från inkassotjänster är momspliktiga (den ersättning som inkassoföretaget tar för sin tjänst).

Dela gärna och sprid kunskapen!

Vill du veta mer? Kontakta mig idag!

Ylva Björkhagen- Service Manager

 

Social media:

Kontakta oss

NORIAN är en tjänsteleverantör inom redovisning, lön och automatisering med målet att leverera smartare, snabbare och bättre tjänster.

© 2022 NORIAN. All Rights Reserved. | Privacy Policy | Kontakt | Löfströms Allé 7, 172 66 Sundbyberg, Sverige | Powered by Sitea

Pic-text-kontakt@2x